Samarbeidsavtale om beredskap med Lier bondelag

Lier kommune har inngått en samarbeidsavtale med Lier bondelag om beredskap ved kriser og hendelser.

Avtalen gjør at Lier kommune kan kontakt Lier bondelag for å få hjelp til ressurser, utstyr og kunnskap i krisesituasjoner.

Samarbeidsavtalen ble undertegnet på Lier rådhus torsdag 27. april av ordfører Gunn Cecilie Ringdal og leder i Lier bondelag, Wiggo Andersen.

Lier kommune er en av de første kommunene som inngår en formell samarbeidsavtale om beredskap med et bondelag. 

Sist oppdatert: 28. april 2017