5. oktober er det siste møte for det sittende kommunestyret. Møtet starter kl18.

Sakspapirene til kommunestyremøtet 5. oktober er nå klare.

Sakspapirene finner du her.

Møtet finner sted på Haugestad og starter kl.18.

Det nye kommunestyret i Lier har sitt konstituerende møte tirsdag 6. oktober.