Sakspapirene til politiske møter i Lier kommune i september er nå tilgjengelige.

Alle politiske møter er åpne for publikum, og publikum har anledning til å stille spørsmål i forkant.

Sakslistene finner du i vår innsynsløsning.

Planutvalget og miljøutvalget har møter 22.september.

Tjenesteutvalget har møte 23. september.

Formannskapet 24.september.

Kommunestyret har møte 5.oktober.

Alle møtene starter klokken 18.00.