Sakspapirene til de politiske møtene i januar er nå klare.

Sakspapirene til de politiske møtene i januar er nå klare, og tilgjengelige i vår innsynsløsning.

  • Planutvalget - 26.januar på Haugestad
  • Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget - 26.januar på Glitra
  • Miljøutvalget - 27.januar på Haugestad
  • Helse-, sosial- og omsorgsutvalget - 27.januar på Glitra
  • Formannskapet - 28.januar på Glitra

Alle møtene starter kl18, og er åpne for publikum. Det er anledning for publikum til å stille spørsmål i forkant av møtet.