Hele 130 søkerne ønsker å delta på årets tidsreiseuke på Lier Bygdetun. Arrangørene ser seg derfor nødt til å lukke påmeldingen til sommerens arrangement.

 -Dette er overveldende å se at så mange barn og unge vil reise hundre år tilbake i tid, sier Grete Granli i Lier husflidslag.

Tidsreisen har i dag plass til 40 barn.

- Med denne interessen ønsker vi nå å snu alle steiner for å se om vi har mulighet til å ta inn flere, fortsetter Granli.

Flest jenter påmeldt

Tidsreisen er et sommerferietilbud til barn fra 8 - 13 år. Barna reiser 100 år tilbake i tid på Lier Bygdetun. Der er de med på en uke med spennende aktiviteter og opplevelser hver ukedag i uke 26.

Årets tidsreisedeltakere blir satt sammen med hensyn til alder, kjønn og bosted for å få en mangfoldig gruppe. 94 jenter og 29 gutter har meldt sin interesse. Flest søkere er det fra Hegg, Hennummarka og Høvik skole. Alle skolene har søkere. De fleste søkere er født i 2005 og 2006.

Startet med suksess 

Tidsreisen ble første gang arrangert i 2014, med stor suksess. Tidsreisen er et samarbeidsprosjekt mellom Lier Husflidslag, Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune.

For mer informasjon kontakt Katrine Smemo Granlund Kultur og fritid Lier kommune 93857022 / ksg@lier.kommune.no

Bilder fra Tidsreisen 2014 (trykk på bildene, så blir de større)