Psykisk helse, infrastruktur og innovasjon er satsingsområdene i rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019 for Lier kommune.

Rådmann Hans-Petter Christensen la tirsdag 3. november sitt forslag til budjsett og handlingsprogram for de neste fire årene for Lier kommune.

Hovedsatsinger i rådmannens forslag:

  • Psykisk helse som grunnleggende samfunnsfaktor
  • Betydningsfull infrastruktur
  • Innovasjon, - også i smått

Rådmannen foreslår en forsiktig inngang til perioden. Det betyr at det ikke er foreslått store endringer som påvirker tjenestene negativ og ingen uspesifiserte kutt. Kommunen har flere store investeringsprosjekter som er i sluttfasen; nye Hegg skole åpent i august og til våren neste år åpner Fosshagen.

Arbeidet med fjordbyen, kommunereformen og flyktningkatastrofen er andre saker som vil påvirke satsingen til Lier kommune i 2016 og årene som kommer.