Kommunestyret vedtok 16. juni at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemming i forkant av en eventuell realitetsbehandling i kommunestyret om kommunesammenslåing.

Etter forslag fra Senterpartiet, som fremmet formannskapets innstilling til kommunestyret, vedtok Lier kommunestyre at det i forkant av en eventuell realitetsbehandling om kommunesammenslåing i kommunestyret, skal avholdes en rådgivende folkeavstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sakspapirer til saken finner du her

Tirsdag 23. juni blir for øvrig resultatet fra den representative innbyggerundersøkelsen i Lier kommune offentliggjort.

Nyttig informasjon om arbeidet knyttet til kommunereformen i Lier kommune finner du her
www.fremtidskommunen.no