Rådmannen presenterer sitt forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 3. november kl15.

Rådmannen legger frem sitt forslag til handlingsprogram 2016-2019 og budsjett for 2016 for Lier kommune
i storsalen på Haugestad.

Presentasjonen er fra kl15.00-16.30.

Pressen inviteres til en egen gjennomgang kl. 13.00-14.00. Dette skjer også på Haugestad.

Tirsdag 3. november er det også kommunestyremøte kl 18.
Sakspapirene til møtet finner du her.