Sakspapirene på sakene som skal til politisk behandling i november er nå klare.

Alle politiske møter er åpne for publikum, og publikum har anledning til å stille spørsmål i forkant.

Sakslistene finner du i vår innsynsløsning.

Planutvalget og grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget har møter 17.november.

Miljøutvalget og helse-,sosial- og omsorgs har møter 18. november.

Formannskapet 19.november.

Alle møtene starter klokken 18.00.