Kommunestyret i Lier får planstrategien til behandling i siste møte før sommeren.