Det er ikke lenger aktuelt å bygge sykehus på Gullaug. Lier kommune skal nå vurdere hvordan området kan utnyttes best mulig fremover.

Skal Gullaug-området brukes til nye boligområder, næringsliv eller en kombinasjon av disse? Og hvordan kan Gullaug utvikles så området best mulig blir en forlengelse av fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya?

Dette er spørsmål som Lier kommunes folkevalgte skal ta stilling til etter medvirkning og høring i det videre planarbeidet, og behovet bør vurderes både i et lokalt og regionalt perspektiv.

Kommuneplanutvalget la i møtet 22. januar planprogrammet for kommunedelplan for Gullaug ut på høring.

Les kunngjøringen her

I sakspapirene skisserer rådmannen at det i det videre planarbeidet kan være relevant og realistisk å utrede to alternativer:  

  • Boligområde med tilhørende service og næringsvirksomhet
  • Tilnærmet jevn fordeling mellom bolig og næring som også er eksternt rettet

Foto: Nils J. Maudal/Lier kommune