Skal du på tur i nærheten av Asdøljuvet og avhengig av å parkere bil i nærheten? Da bør du lese denne meldingen.

Utfartsparkeringsplassen ved Asdøljuvet (langs Ringeriksveien) er stengt på grunn av arbeidene på broen.

Ifølge Statens vegvesen så blir denne utfartsparkeringen stengt i flere måneder.

Se kartet under for å se alternativ adkomst - som er den private Engerveien. Her må det betales bomavgift.