Hva skjer med hjemmetjenesten, sykehjem og skoler hvis strømmen blir borte i flere dager? Det er scenarioet kriseledelsen i Lier kommune øver på i disse dager.

I den fiktive kalenderen står det 20. januar og følgende værvarsel for kommende døgn tikker inn til
beredskapsleder Morten Egeberg sin innboks: Nordøstlig kuling, sterk. Snø, til dels
store mengder. 15-30 mm nedbør og temperatur ned mot minus 10 grader. Mulighet for regn som fryser på bakken.

Morgenen etter kommer meldingen fra Energiselskapet Buskerud om at over 80 000 kunder
i søndre Buskerud har mistet strømmet fordi trær har falt over linjene. Og når strømmen
blir borte i mange timer og over flere døgn, er krisen et faktum.

- Vi øver på dette for å gå gjennom våre planer og rutiner. At vi trener på det
uforberedte i fredstid, er en sikkerhet for våre brukere og innbyggere, sier Morten Egeberg.

Øver i fire dager

Øvelsen fra Fylkesmannen, som startet mandag denne uken, strekker seg over fire dager, og situasjonen blir gradvis verre ved at strømmen vil være bort over flere døgn.

I forkant av øvelsen, har alle kommunens virksomheter gitt skriftlig tilbakemelding
på hva som vil skje hos dem dersom strømmen er borte over tid.

Etter flere timer uten strøm, vil blant annet skolene og barnehagene stenges og medarbeiderne
hjelpe til andre steder. Mest kritisk vil det være for brukere av hjemmetjenesten som
er avhengig av medisinske apparater som trenger strøm. Disse personene vil flyttes til en av kommunens sykehjem.

Gjennom øvelsen ble også kommunen oppmerksom på at de blant annet må ha bedre
oversikt over hvor pårørende til brukere av hjemmetjenesten bor og at det trengs mer
reservediesel til nødaggregatet ved rådhuset.

- Vi får noen aha-opplevelser underveis. Det er nyttig og viktig lærdom og vil bli fulgt opp, fortsetter beredskapsleder Egeberg.

Reduserer risiko for tap av liv

Kommunestyret i Lier vedtok den reviderte, overordnede beredskapsplanen så sent som
8.september i år. Det er denne planen som danner grunnlaget for hvordan
kommunen skal håndtere kriser. Også ordfører Helene Justad (H) er glad for å være med på øvelsen og understreker at det er viktig å «teste» beredskapsplanen i fredstid.

- Med denne planen har Lier kommune et grunnlag for å reagere rasjonelt og effektivt dersom det skulle oppstå en krise. Det handler om innbyggernes opplevelse av trygghet, og ikke minst å redusere risikoen for tap av liv, skade på helse, miljø og materielle verdier, sier ordføreren.

Viktige erfaringer: Både beredskapsleder Morten Egeberg og ordfører Helene Justad (foran) mener Lier kommune har gjort nyttige erfaringer under beredskapsøvelsen. Foto: Lier kommune