Etter behandling i styremøtet 14. april, anbefaler styret i Lier Everk AS overfor selskapets eier Lier kommune, at Lier Everks nett- og kraftomsetningsaktivitet skilles ut i to nye datterselskaper som igjen fusjonerer med tilsvarende aktiviteter fra EB.

Et nyetablert Lier Everk Holding AS vil da bli medeier i de nye nett- og kraftomsetningsselskapene, og vil eie 100% av Lier Fibernett AS og Lier Elentreprenør AS.

Den endelige avgjørelsen blir tatt av eierne i kommunestyremøtet 19. mai.

- Lier kommune vil fremdeles eie 100 prosent av Lier Everk Holding. På denne måten ivaretar vi eiernes verdier, og sørger for langsiktig og trygg avkastning, sier styreleder Arnt Holberg i Lier Everk.

Det legges opp til en eierstruktur som sikrer at Lier kommune fortsatt vil ha innflytelse på de nye selskapenes videre utvikling.

- Vi ser fram til å etablere et nytt kraftomsetnings- og nettselskap sammen med EB. Etter et grundig forarbeid, har vi konkludert med at den mest bærekraftige løsningen for våre kunder, våre ansatte og våre eiere, er å starte en ny reise sammen med EB. De to nett- og kraftomsetningsselskapene vil vokse videre sammen i regionen, sier Holberg.

Endringer i bransjen

Hele bransjen står overfor store strukturelle og teknologiske endringer. Det er økte krav fra kundene om sikker strømforsyning til lavest mulig pris. Strengere og mer kompleks statlig regulering og behov for å investere milliarder i oppgraderinger i strømnettet de neste ti årene, er også en del av dette bildet. Samtidig vil vi bli berørt av føringer fra myndigheter og politikere som støtter en reduksjon i antall nettselskap i Norge.

- Vi har et ønske om å være i førersetet i en slik omstruktureringsprosess for å sikre de beste mulige forutsetningene for kundene i Lier Everk. Vi ønsker å være med i utviklingen for å være så effektive og utviklingsorienterte som mulig, sier administrerende direktør i Lier Everk Jan Vidar Thoresen.

EB er en god geografisk og strukturell samarbeidspartner for Lier Everk ettersom selskapene har mange fellesnevnere.

- Begge selskap vil stå bedre rustet for framtiden når vi nå skaper noe nytt sammen. Det at vi omstrukturerer Lier Everk vil gi positive utslag både når det gjelder kostnader og effektivitet, sier Thoresen, og mener kundene vil få enda bedre tjenester fremover.

Han forsikrer kunder og innbyggere om at selskapene vil fortsette å være viktige støttespillere og bidragsytere i lokalsamfunnet også i fremtiden.

Støtte fra tillitsvalgte

Tillitsvalgt Tor Porsanger i Lier Everk understreker at de har vært involvert i prosessen fra første stund, og støtter styrevedtaket fullt ut.

- Vi tror dette er til det beste for både ansatte, kunder og eiere i Lier Everk. Alle i Lier Everk beholder jobben i denne omstruktureringen. Vi ser nå fram til å skape mer robuste og sikrere
kraftomsetnings- / nettselskap sammen med EB, med et spennende og utviklingsorientert fagmiljø, sier Porsanger.

For mer informasjon, kontakt:
- Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør Lier Everk AS, mob: 920 18 416.
- Arnt Holberg, styreleder Lier Everk AS, mob: 952 58 213.