Einar Jørstad (32) er ansatt som ny kommunalsjef for konserntjenester og styring i Lier kommune. Kari-Ann Dale (49) er ansatt som oppvekstsjef og Sissel Karin Haavaag (55) blir velferdssjef.

Einar Jørstad er utdannet sosiolog, og har tidligere jobbet som blant annet politisk rådgiver i Hørselshemmedes landsforbund, planlegger i Røyken kommune og de siste to årene som rådgiver og prosjektleder i Lier kommune. Da har han blant annet hatt ansvar for etableringen av det interkommunal vei-, vann- og avløpsselskapet VIVA og Lier drift AS.

- Einar Jørstad er dyktig og strukturert, og blir et friskt pust inn i toppledelsen i Lier kommune. Fremtidens utfordringer krever satsing på utvikling og innovasjon. Einar Jørstads erfaring og kompetanse vil styrke oss i dette arbeidet, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Innovasjon og utvikling

Som kommunalsjef for konserntjenester og styring vil 32-åringen ha overordnet ansvar for ressursstyring, beredskap og eierstyring samt lederansvar for stab- og støttefunksjoner, herunder økonomi, service, HR og IKT, totalt cirka 30 medarbeidere. Som en av tre kommunalsjefer vil denne funksjonen være sentral i kommunens toppledergruppe og i et tett samspill bidra til at kommunen som helhet utvikler og implementerer sine strategier.

- Dette er en spennende utfordring, som jeg ser fram til å ta fatt på. Kommunen er inne i en tid med flere endringer, og jeg gleder meg til å være med på å finne de gode løsningene for fremtiden.
Etter planen vil Einar Jørstad tiltre den nye stillingen etter sommerferien.

Ny jobb: Einar Jørstad (32) er ansatt som ny kommunalsjef for konserntjenester og styring. Klikk på bildet for bildegalleri.

To nye fagsjefer

Høsten 2014 opprettet rådmannen et nytt ledernivå i Lier kommune. I fjor høst ble det ansatt en omsorgssjef, nå er også velferdssjef og oppvekstsjef på plass.

Nåværende rektor på Gullaug skole, Kari-Ann Dale (49) har takket ja til stillingen som oppvekstsjef. Kari-Ann har allsidig ledererfaring fra ulike områder i oppvekstsektoren, og har hatt forskjellige lederstillinger i Lier kommune siden 1997.

- Kari-Ann er en tydelig, strukturert og omgjengelig leder. Med henne som fagsjef vil vi ytterligere kunne styrke og utvikle fremtidsrettede og bærekraftige skoler, barnehager og hjelpetjenester, sier kommunalsjef for tjenester, Bente Gravdal.
Kari-Ann tiltrer stillingen som oppvekstsjef så snart ny rektor på Gullaug skole er på plass.

Sissel Karin Haavaag (55) er ansatt i stillingen som velferdssjef. Haavaag kommer fra en stilling som spesialrådgiver/fagleder helsefag ved Oslo universitetssykehus. 55-åringen har tidligere arbeidet blant annet som fagleder helsefag ved Aker sykehus og daglig leder for Bråset bo- og omsorgssenter IKS i Røyken.

Som velferdssjef skal Haavaag være med å stake ut en ny kurs for kommunens arbeid innen bl.a. sosiale tjenester, flyktninger, psykisk helse og rus.

- Sissel Karin Haavaag har ledet flere omstillingsprosesser og har bred helsefaglig bakgrunn. Jeg er glad vi har fått henne om bord i mitt lederteam, sier kommunalsjef Bente Gravdal.
Sissel Karin Haavaag tiltrer stillingen etter nærmere avtale. 

Nye stillinger: Oppvekstsjef Kari-Ann Dale (t.v.) og velferdssjef Sissel Karin Haavaag.