Mandag 14. september starter arbeidene med å bygge separat ridevei og gang-og sykkelvei forbi Linnesvollen på Heggtoppen.

Det vil bli en del graving og kjøring på gangveien. Midlertidig rute vil bli skiltet.

Etter planen skal veien være ferdig i innen årsskiftet.  

Arbeidet skjer i regi av Buskerudbyen og Lier kommune, og utføres av Viva iks.