Arbeidene med ny Lier gjenvinningsstasjon er nå i gang.

Nå midt i oktober starter grunnarbeidene til det som skal bli ny gjenvinningsstasjon i Lier. Stasjonen bygges på Lyngås, og vil stå ferdig sommeren 2015. 

Lier blir den første gjenvinningsstasjonen i Drammensområdet som bygges etter nytt konsept. Nye stasjoner skal blant annet ha god adkomst og trafikkavvikling, tydelig skille mellom arealer for publikum og driftsområder, tilstrekkelig kapasitet for 40 år, delvis tak over publikumsområder, oppgradering av mottak for EE-avfall og farlig avfall og høy prioritering av ombruk.

Her kan du se skisser av hvordan Lier gjenvinningsstasjon vil se ut.

Grunnarbeidene starter midt i oktober 2014, byggearbeidene starter etter nyttår 2015, og hele stasjonen vil være ferdig i juni 2015. Det skal også bygges ny tilførselsvei og krysset på fylkesveien skal utbedres. Dette vil utføres parallelt med byggingen av stasjonen.

Når den nye stasjonen står ferdig, vil den gamle Lier gjenvinningsstasjon bli lagt ned.