Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelvei mellom Bilbo og Linjeveien langs Vestsideveien. Det innebærer at deler av veien blir stengt fra 27.juni til 7.august.

Gang- og sykkelveien blir lagt på eksisterende vei, og vegen flyttes mot øst. I tillegg skal stikkrennen til Vellingbekken, som renner under fv. 21, skiftes ut, melder veivesenet.

Stenging av veien

Når vi skal skifte ut stikkrennen må veivesenet stenge veien nord for Bergflødtveien og sør for Vestsideveien 38. Går alt etter planen, vil veien være stengt mellom 27. juni og 7. august 2016. I denne perioden blir det skiltet omkjøring for lette kjøretøy gjennom Grøttegata, som ligger mellom Egge og Lyngås.

Les informasjonen fra veivesenet

Tyngre kjøretøy må kjøre Åmotveien, som går fra Ringeriksveien ved Sørli til Vestsideveien ved Sjåstad.
Turstien langs Lierelva, over den gamle steinbrua, vil være tilgjengelig for gående i anleggsperioden.

Anleggsarbeidene skal være ferdig i løpet av oktober 2017.

Omkjøring for bussrute 63

Informasjon om konsekvensene for rute 63 finner du på Brakar sine nettsider