Den nye gang- og sykkelveien på den gamle jernbanelinja mellom Lierbyen og Drammen er nå klar til bruk. Her er det også laget egen ridevei for hester.

Lier kommune jobber for at flere skal kunne bruke miljøvennlig transport. Derfor er vi med i Buskerudbyen, som skal tilrettelegge for og gi bidrag til tiltak som fremmer miljøvennlig transport.

Den nye høystandard gang- og sykkelvei på den gamle jernbanelinja mellom Lierbyen og Drammen er et av prosjektene realisert med penger fra Buskerudbysamarbeidet.

Klar til bruk: Den nye, grønne veien inn i Grønne Lier er klar til bruk. Klikk på bildene, så blir de større. Foto: Buskerudbyen

Den grønne veien

Fredag 4. desember var det offisiell åpning av gang- og sykkelveien, og ordfører Gunn Cecilie Ringdal sto for selve åpningen - på grønn sykkel.

- Her åpner jeg den den grønne veien inn i Grønne Lier på den grønne sykkelen, sa ordføreren.
Hun takket også VIVA (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) for godt gjennomført arbeid og ridesentrene på Linnesvollen og Grette for et godt samarbeid i prosjektet. Ridesentrene har vært med i prosessen for å finne fram til en løsning som fungerer bra både for ridende, gående og syklister.  Løsningen står nå ferdig, med egen ridevei på den ene siden og gang- og sykkelvei på den andre, med et solid gjerde imellom.

Skal sikre trygg overgang

Kommunen arbeider nå med å få til en god forbindelse fra enden av jernbanelinjen og over til Lierbyen. Denne delen vil også gjennomføres med midler fra Buskerudbyen.