Regjeringen lover byggestart av firefelts vei med tunnel i 2017.

Fredag 19. juni la regjeringen frem et forslag om utbygging og finansiering av veiprosjektet på RV 23 mellom Dagslett i Røyken og Linnes i Lier.

Forslaget ble lagt fram i statsråd fredag 19.juni.

Les hele pressemeldingen her.

Informasjon om prosjektet

Tryggere og kortere reisetid

- Ny 5,5 kilometer lang firefelts vei Dagslett - Linnes gir tryggere trafikk, bedre flyt og kortere kjøretid. Utbygging i delvis ny trasé og i tunnel utenom bebyggelsen reduserer miljøulemper for lokalbefolkningen, og fører til at kjørelengden blir innkortet med 2,2 kilometer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Åpner i 2021

Prosjektet er første etappe av utbyggingen av RV 23 fra Dagslett og fram til kryss med E18 i Lier. I forslaget er det lagt opp til anleggsstart i 2017 og trafikkåpning i 2021.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 2,18 milliarder 2015-kroner. I tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.