I slutten av august blir det anleggsaktivitet på riksveg 23 ved Gilhus, Gullaug og Daueruddalen.

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS har startet med å fjerne trær og vegetasjon ved anleggsområdet på Gullaug i Lier.

I slutten av august starter anleggsarbeidene langs riksvegen for fullt, og det blir arbeider og anleggstrafikk på riksveg 23 ved Gilhus, Gullaug og Daueruddalen. 

I den første fasen skal dette arbeidet utføres:

1) Ny rundkjøring i krysset mellom dagens riksvei 23 og Gilhusvegen

2) Ny rundkjøring, undergang under riksvei 23 og anleggsveg frem til tverrslaget

3) Veg frem til anleggsområdet inne i Daueruddalen

Dette første prosjektet skal være ferdig til sommeren 2017. Etter det starter hovedjobben med å bygge ny riksvei 23-strekning fra Dagslett til Linnes.

Statens vegvesen ber trafikantene være forberedt på at det blir lengre køer på riksvei 23 i anleggsperioden. I tillegg til å legge om veien, blir også fartsgrensen satt ned på strekningen som vegvesenet jobber på

I denne informasjonsbrosjyren fra Statens vegvesen kan du lese mer om prosjektet og den første fasen:

Nærinformasjon august 2016