Tirsdag 26.mai er det arbeidsseminar for styringsgruppen/formannskapet knyttet til kommunereformen.

Arbeidsseminaret finner sted på Haugestad fra kl16.30-20.00.

Det er oppstart med mat fra kl.16.30. Selve arbeidet er beregnet å starte fra kl.17.00.

Dagsorden for møtet:

1. Fremtidskommunen.no

2. Fremdrift

3. Involvering av innbyggerne

4. Folkeavstemning

5. Spørsmål fra pågående utredninger
a. Identitet, tilhørighet
b. Lokaldemokrati
c. Kommunen som samfunnsaktør og tjenesteyter