Lier kommune er den første kommunen i Buskerud som har nådd målet om én lærling per. 1000 innbygger.

Mandag 24. august tok ordfører Helene Justad (H) og rådmann Hans-Petter Christensen i mot 13 nye lærlinger på Haugestad i Lierbyen. Med disse når Lier kommune, som første kommune i Buskerud, det nasjonale målet om å ha én lærling per. 1000 innbygger. Kommunen tok i fjor mot 12 lærlinger og altså 13 i år.

- Jeg er veldig glad og stolt over at vi gjennom målrettet arbeid over tid har nådd regjeringens mål om én lærling per. 1000 innbygger. Det er hyggelig å kunne møte de nye lærlingene her i dag, sier ordfører Helene Justad.

Sammen med rådmannen, ga hun de nyankomne lærlingene en innføring i blant annet hvordan kommunen er bygd opp og samspillet mellom politisk ledelse og administrasjonen.

Årets nye lærlinger er innen helsefag, barne- og ungdomsarbeider og kontorfag.

Rådmann Hans-Petter Christensen understreker at det å tilrettelegge for læreplasser er et viktig satsingsområde for Lier kommune.

- Det er en flott gjeng vi har fått til oss. Det er med å danne et godt grunnlag for fremtidig rekruttering til yrker som vi vet det blir enda større behov for i årene som kommer, sier Christensen.

Klare til innsats: De nye lærlingene innen helsefag, barne- og ungdomsarbeider og kontorfag er klare til innsats i Lier kommune. Ordfører Helene Justad (H) og rådmann Hans-Petter Christensen ønsker dem lykke til med arbeidet. Foto: Lier kommune