Lyser ut kommunalsjef-stilling

Lier kommune har ledig stilling som kommunalsjef for organisasjon og utvikling. Søknadsfristen er satt til 24. januar 2019.

Lier kommune søker en kommunalsjef for organisasjon og utvikling som vil inngå i rådmannens ledergruppe, og ha en nøkkelrolle i arbeidet med å videreutvikle Lier kommune som organisasjon.

Kommunalsjefen har overordnet ansvar for stabsområdene økonomi, HR, innbyggerservice, politisk sekretariat, IKT og kemner, samt en nyopprettet utviklingsenhet med ansvar for digitalisering, kvalitet og organisasjonsutvikling.

Eierstyrings- og dialogansvaret for kommunens hel- og deleide selskaper inngår også i kommunalsjefens ansvarsområde.

Det er i alt 46 medarbeidere innen området.

Søknadfristen er 24. januar 2019, og du kan se hele stillingsannonsen her:

LEDIG STILLING KOMMUNALSJEF ORGANISASJON OG UTVIKLING