Lier kommune er attraktiv for næringslivet. Det viser både antall nyetableringer og solid topp-plassering gjennom de siste 10 årene i NHOs NæringsNM.

Med sin beliggenhet på det sentrale Østlandet, er Lier kommune et attraktivt valg for etablering av næringsliv. Så vel innbyggertallet som antallet arbeidsplasser øker og det er gode transportløsninger.

- Lier kommunes sterkeste kort er den sentrale beliggenheten. Vårt langsiktige arbeid for næringslivet over tid har gitt oss et solid fundament, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Vekst i nyetableringer

Tall for 2014 viser at hele 78 nye bedrifter med ansatte i Lier ble registrert i kommunen i løpet av 2014. 45 av disse er nyetablerte, mens 33 har flyttet hit. Hovedtyngden av disse bedriftene er innen handel og annen servicevirksomhet. Bedriftene som flyttet hit i fjor, kom i hovedsak fra nabokommunene Drammen, Asker og Bærum, men også fra andre steder i landet.

Solid over tid

Også NHOs NæringsNM, som ble offentliggjort onsdag 25, februar, bekrefter at Lier kommune er attraktiv for næringslivet. Lier er landets femte beste kommune gjennom de siste ti årene. Region Vestviken (Lier, Røyken og Hurum) ligger på fjerdeplass blant regionene i landet over de siste ti årene.

- At Lier kommune over tid rangeres i toppen sammen med sterke næringsområder som Sandnes og Stavanger sier sitt. Tallene viser også at veksten og satsingen fremover vil komme rundt byregionene. Fjordbyen på Lierstranda er Liers viktigste kort i en slik sammenheng, avslutter Christensen.

I årets NæringsNM kommer Lier kommune på 25.plass, men har altså en solid plassering over tid.