Årets kulturpris i Lier går til Knut A. Andersen for sin lange innsats innen kulturarv.

Tjenesteutvalget i Lier er jury for kulturprisen, og i sitt forrige møte bestemte politikerne at å tildele årets kulturpris til Knut A. Andersen. Han får prisen for sin mangeårig innsats og formidling innen «kulturarvfeltet». Forslagsstiller var Harald Saue. 

Her finner du forslagsstillerens begrunnelse som ble lagt til grunn for vedtaket.

Kulturprisen vil bli delt ut på en egen kulturkveld med program på Haugestad, foreløpig satt til 26. november.
Her vil også årets vinner av Haugestadstipendet bli hedret.