Grunneiere, næringsdrivende og interessenter innenfor planområdet for fjordbyen inviteres til å komme med innspill og kommentarer på strategisk plattform med masterplan. Frist 2. desember.

Lier og Drammen kommune har i fellesskap utarbeidet Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya.

Før behandling i kommunestyret i Lier og bystyret i Drammen gis det mulighet for grunneiere, næringsdrivende og interessenter innenfor planområdet å komme med innspill og kommentarer.

Frist for innspill er 02.12.2014

Strategisk plattform med Masterplan

Innspill sendes til:
Lier kommune, Postboks 205, 3401 Lier, eller til
postmottak@lier.kommune.no

Drammen kommune, Engene 1, 3008 Drammen, eller til
kommunepost@drammen.kommune.no


Kontaktpersoner:
Lier kommune: Jan Moen,
jan.moen@lier.kommune.no
Drammen kommune: Liv Marit Carlsen,
liv.marit.carlsen@drmk.no