Alle barn født i 2010 skal meldes inn i grunnskolen for å kunne begynne i 1. trinn høsten 2016. Innmeldingsfrist er 4. desember.

Alle skal meldes inn ved den barneskolen de sokner til (nærskolen).

Elever som har utsatt skolestart må også meldes inn. Hjemmene får tilsendt innmeldingsskjema fra nærskolen.

Innmeldingsskjemaet sendes tilbake til skolen innen 4. desember 2015.

Foreldre/foresatte som eventuelt ikke mottar innmeldingsskjema, kan henvende seg til skolen de
sokner til eller laste ned skjema her.

Foreldre/foresatte som er usikre på hvilken skole barna tilhører, kan få nærmere informasjon ved å ta
kontakt med kommunen, tlf. 32 22 01 00.

Barneskolene i Lier kommune

Velkommen til nye elever i Lier-skolen!