Hvor går du på kafé? Hvor handler du, og vil tilhørigheten til Lier blir endret ved en kommunesammenslåing? Nå kan det hende du blir ringt opp og spurt om akkurat dette.

Regjeringen ønsker større og mer robuste kommuner, og våren 2017 skal Stortinget behandle regjeringens forslag til ny kommunestruktur.

Lier samarbeider nå med nabokommunene for å utrede konsekvensene av ny kommunestruktur. Som en del av dette arbeidet skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i de seks kommunene.

- Liungenes synspunkter på blant annet lokal tilhørighet, bruk av kommunale tjenester og hvordan de bruker nabokommuner og regionen er viktig for oss i utredningsarbeidet. Svarene går inn i faktagrunnlaget politikerne skal få, sier prosjektleder for kommunereformen i Lier kommune, Einar Jørstad.

Ta telefonen!

I perioden 11. mai til 5. juni blir opp mot 1000 innbyggere i Lier ringt opp av Norfakta Markedsanalyse. Spørsmålene som vil bli stilt er om alt fra hvor du handler, jobber, går på kafé og kino til hvor du driver idretts- og fritidsaktiviteter.

Prosjektleder Einar Jørstad håper liunger som får telefon fra Norfakta bidrar i undersøkelsen.

- Vi håper alle som blir ringt kan ta seg tid til å svare. Det er viktig for at vi skal få et godt grunnlag å jobbe videre med - og viktig for Lier kommunes fremtid, sier Jørstad.

Han sier flere av spørsmålene i innbyggerundersøkelsen handler om identitet og tilhørighet til lokalsamfunnet.

Flere veivalg for Lier

Svarene i innbyggerundersøkelsen skal analyseres av Trøndelag Forskning og Utvikling, og skal gi politikerne et faktabasert grunnlag for fremtidige veivalg. Resultatet skal etter planen være klart før sommerferien.

For Lier kommunes sin del, har politikerne vedtatt at det skal utredes fire alternativer; Lier kommune som fortsatt egen kommune, samarbeid med Drammen og andre kommuner vestover, samarbeid med Røyken og Hurum – og samarbeid med Asker og andre.

Spent på svarene: Prosjektleder Einar Jørstad er spent på å høre liungenes synspunkter.
Foto: Lier kommune