Oppdatert informasjon 26. mai: Viva IKS er nå godt i gang med gravearbeidet for utbedring av grøfter i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg.

- Vi har laget et nytt basseng som kan ta unna mer av vannet. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av inneværende uke/helg, melder Viva IKS på sine nettsider

Sensoren for nivåvarsling vil også bli installert denne uken.

Viva IKS fortsetter å ta jevnlige prøver.

- De prøvene vi får fra renseanlegget er bra. Dette bekreftes også av prøver tatt ellers i området, opplyser selskapet.

Langsiktige tiltak

Viva IKS er i gang med å planlegge langsiktige tiltak for å bedre situasjonen ved Sylling renseanlegg.

Området vil fortsatt være sperret da vi vil fortsette å ta prøver å se om midlertidig løsning fungerer optimalt.

Bakgrunnsinformasjon:

Årsaken til at dette skjer er stor vannmengde til renseanlegget. Utløpsgrøftene som ligger under det avsperrede området har ikke tilstrekkelig kapasitet til å drenere vannmengden.

Forhåndsregler:

• Ikke gå inn på avsperret område
• Ikke la barn og dyr leke med verken vann eller sand/grus i avsperret område

Merk: Området vil være stengt inntil kommuneoverlegen, kommunens forurensningsmyndighet og Viva IKS har godkjent nye prøver og tiltak er utbedret.

For oppdatert informasjon, se nettsidene: www.viva-iks.no

Kartet viser avsperret område pr 20. mai 2016. Sperret av med 2 meter høyt anleggsgjerde.