Snart blir det innsamling av glass og metall ved alle husstander i Lier. I perioden mars til mai får alle en ekstra avfallsbeholder.

Nå blir det enda enklere å sortere riktig. Snart innfører nemlig Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) en ny henteordning for glass og metall hjemme hos deg. Det betyr at du må lage plass til en ekstra beholder.
 
- Nå innfører vi en henteordning i stedet for at folk selv må bringe avfallet til returpunktene. Dette blir en enklere ordning for folk flest, sier kommunikasjonssjef Ellen Svendsvoll i RfD.

Ulike løsninger for enkelthusstander og sameier/borettslag

De nye beholdere settes ut i Lier i løpet av mars til mai, og første innsamlingsdag blir i 4-9 uker etter at bebolderne er på plass. Glass og metall skal hentes på samme ukedag som det hentes papir.

Alle innbyggere vil få brev i posten i god tid før innsamlingen starter hos deg. 

Det blir ulike ordninger for enkelthusstander og sameier/borettslag. Standardløsningen er en beholder på 140 liter med burgunderfarget lokk.

Ny beholder til glass og metall