15. desember behandler kommunestyret handlingsprogrammet for 2016-19. Frem til da kan du komme med dine innspill til rådmannens forslag.

Formannskapet i Lier har enstemmig vedtatt å legge rådmannens forslag til handlingsprogram for 2016-2019 og budsjett for 2016 ut til offentlig ettersyn.

Det betyr at du har anledning til å komme med dine synspunkter og innspill, før kommunestyret skal vedta Lier-budsjettet 15. desember. Det skjer i kommunestyret på Haugestad kl.18.