Hvordan kan du gjøre boligen din enda bedre å leve i, spare penger og samtidig å gjøre en innsats for klimaet? Det kan du lære mer om de neste ukene.

Fra 4. -18. november gjennomfører Lier kommune kampanjen Grønne uker – bli energismart og oljefri. Her vil det være fokus på hvilke energitiltak du som boligeier kan gjøre i din egen bolig.

I kampanjen tilbyr kommunen både energirådgivning på telefon, e-post og en dag med stand på rådhuset, der du kan be om råd direkte fra en energirådgiver.

Grønne uker: Miljørådgiver Ingebjørg Tofte og rådgiver Johnny Løe oppfordrer deg til å være energismart. Foto: Lier kommune 

Besøk hjemme av energirådgiver

Kommunen ønsker gjennom denne kampanjen å få folk til å se mulighetene for sin egen bolig. Vi tilbyr også et begrenset antall hjemmebesøk der energirådgiveren kommer hjem til deg, for å gi helt spesifikke råd for din bolig, fra isolering av tak og vegger, til om energiløsningen du bruker i dag fungerer optimalt.

- Antall besøk er begrenset så her er det førstemann til mølla, sier miljørådgiver i kommunen Ingebjørg Tofte.

Brosjyren Grønne uker

 I tillegg har kampanjen fokus på å få fjernet gamle oljefyrer og erstatte dette med fornybar energi. Det er mange gamle, nedgravde oljetanker i Lier. I tillegg til at fossil fyring gir klimagassutslipp, er det en reell risiko at det kan ruste hull i gamle oljetanker, slik at oljen lekker ut.

- Dette kan føre til lokal miljøforurensning, og er tanken plassert i tilknytning til huset, kan i tillegg olje trekke inn i bygningsmassen og lukt kan gjøre huset ubeboelig. Å passe på at tanken er i forsvarlig stand er boligeiers ansvar, sier Jonny Løe, som arbeider med oppfølging av forurensningssaker i kommunen.

- Vi ønsker oss bedre oversikt over oljetankene i Lier, så om du har en oljetank på din eiendom, tom eller ikke, ta kontakt med oss, legger Ingebjørg Tofte til.

Informasjonsmøte om energitiltak

Det vil også arrangeres et informasjonsmøte for innbyggere om energitiltak i bolig, og hvorfor og hvordan kvitte seg med oljefyring onsdag 11. november på Kulturscenen Hegg skole. 

- I går ble det sendt ut informasjon om kampanjen til alle husstandene i Lier. Det er bare å kontakte meg om noen ønsker mer info om kampanjen, sier Ingebjørg Tofte.

I tillegg ligger informasjon ute på kommunens hjemmesider og på facebook.