Lier scorer nest best i Buskerud og er på 25.plass i landet i Forbrukerrådets kommunetest 2016.

Hans-Petter Christensen

Forbrukerrådet har henvendt seg til alle kommunene i Norge med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

Kommunene er testet på områdene service, tilgjengelighet og informasjon, men de ulike tjenestenes innhold og kvalitet er ikke tatt med i testen.

Nest best i Buskerud 

Resultatene ble presentert 2. juni, og viser at Lier kommune scorer nest best i Buskerud og er på 25.plass i landet. Mens Lier kommune scorer 71,4 poeng på en skala fra 0 til 100, er gjennomsnittet både i Buskerud og landet for øvrig 55 poeng. Rådmann Hans-Petter Christensen (bildet) mener det er gledelig at Lier klatrer på tabellen.

- Det er hyggelig å se at vi scorer bedre enn vi gjorde i 2013. Samtidig ser vi gjorde det enda bedre i 2011. Det viser at vi fortsatt har noe å strekke oss etter, sier Christensen.

- Vi gratulerer vår nabo Asker med å kapre 4.plassen for hele landet og Drammen med best resultat i Buskerud, fortsetter han.

Se resultatene fra Kommunetesten 2016 her

Sier ikke noe om kvalitet på tjenestene

Lier-rådmannnen understreker at undersøkelsen ikke sier noe om kvaliteten på tjenestene som kommunen faktisk leverer.

Forbrukerrådet gir ulik vekt til de forskjellige områdene de har undersøkt. Det påvirker også resultatet. Tekniske tjenester veier tyngst, med 27,5 prosent. Pleie & omsorg veier 17,5 prosent. Helse veier 15 prosent, Barn og skole og Kultur & fritid veier begge 12,5 prosent. Sosiale tjenester veier 10 prosent og Generelle forhold 5 prosent, ifølge Forbrukerrådet.

Kommunetesten 2016 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Forbrukerrådet. Resultatene er analysert og vektet av Forbrukerrådet.