Ordførerne i Asker og Lier går sammen om å prioritere ny gang- og sykkelvei fra Lierskogen til Asker.

Når ordførerne i Asker og Lier kjemper sammen om en ny gang- og sykkelvei, så får prosjektet støtte hos Statens vegvesen.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier og Asker-ordfører Lene Conradi forfattet et brev til Statens vegvesen der de ber om at veivesenet gjør det de kan for å få til en gang- og sykkelvei fra Lierskogen til Asker. Denne gang- og sykkelveien vil binde de to kommunene sammen.

Tilbakemeldingen fra Statens vegvesen lot ikke vente på seg, og raskere enn ordførerne hadde forestilt seg.

- Vi har kjent til problemstillingen lenge og var klar over at det er et behov for å få til noe mer. Men det hjelper en sak oppover på sakslisten at to ordførere går sammen om dette, sier Hans Jan Håkonsen, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Buskerud.

 Når arbeidet med ny gang- og sykkelvei starter, og hvor mye den vil koste, er ikke klar ennå.

 Les hele saken hos Lierposten. (krever innlogging)

Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal ser frem til ny gang- og sykkelvei.

Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal ser frem til ny gang- og sykkelvei.