Fylkesmannen i Buskerud la 2.mai frem sitt forslag til nytt kommunekart i Buskerud – oppfordringen er klar: Flest mulig av kommunene i Drammensområdet bør danne en ny kommune.

Fylkesmannen i Buskerud håper kommunekart-rapporten, som ble lagt frem i dag, vil være et innspill i den videre dialogen. 

Innen 1.oktober skal fylkesmannen innstille til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med anbefaling om ny kommunestruktur. 

Lier vil stå alene

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN FRA FYLKESMANNEN

Kommunestyret i Lier vedtok 15. mars at Lier kommune ser seg best tjent med å fortsette som egen kommune, men åpner for at spørsmålet reises på nytt dersom forutsetningene endrer seg i forhold til kommunekonstellasjonene.

I rapporten peker fylkesmannen på at Lier kommune er stor nok til å stå alene etter ekspertutvalgets størrelseskriteritum, men at det ikke er gitt at det å stå alene er det beste alternativet for innbyggerne.

«Kommunene i drammensregionen vokser nærmest inn i hverandre. Vedtak i en kommune påvirker innbyggerne i en annen, eller flere kommuner», skriver fylkesmannen i sin rapport.

Anbefaler en grensejustering

Fylkesmannen mener et større drammensdistrikt uten Lier innebærer at målet om en samordnet og helhetlig samfunnsutvikling knyttet til areal- og transport ikke blir innfridd.

Fylkesmannen anbefaler en løsning der flest mulig av kommunene i Drammensområdet danner en ny kommune.

Dersom Lier kommune fortsatt velger å stå alene, så vil fylkesmannen be departementet vurdere en grensejustering på Lierstranda.

Usikker på grensejustering

Lier ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) noterer seg at fylkesmannen mener Lier er stor nok til å stå alene.

- Jeg har sett raskt gjennom forslaget fra fylkesmannen. I rapporten bekrefter fylkesmannen at Lier er stor nok til å stå alene, men vi er et eksempel på en kommune som vokser inn i nabokommunene. Fylkesmannen anbefaler en grensejustering. Hva det innebærer for oss vet vi for lite om. Det ønsker jeg å snakke med fylkesmannen om, sier Gunn Cecilie Ringdal.

Ordføreren mener rapporten fra fylkesmannen ikke ga noen store overraskelser.

- Jeg mener det ikke er gitt at en kommunesammenslåing er bedre for Lier. Vi samarbeider allerede godt med nabokommunene gjennom blant annet Buskerudby- og Fjordby-samarbeidet, kommenterer ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

For flere kommentarer, ta kontakt med ordfører Gunn Cecilie Ringdal på telefon 975 97 156.