En feil har ført til at det har blitt sendt ut faktura med dobbelt beløp til eiere av små avløpsanlegg i Lier.

Regnskapsavdelingen i Lier kommune har ved en feil sendt ut faktura med dobbelt beløp til eiere av små avløpsanlegg.

Hvis du har hatt én slamtømming, fremgår det av utsendte faktura at du har hatt to tømminger av samme anlegg på samme dag. Det er feil.

Fakturaen som er feil vil blir kreditert, og den skal ikke betales. Du får tilsendt ny faktura med riktig beløp, opplyser Egil Brandbu, regnskapsleder i Lier kommune.

LES BREVET FRA REGNSKAPSAVDELINGEN HER