Formannskapet i Lier er positive til etablering av et helårs skianlegg.

Lier idrettsråd har i flere år jobbet med planer om et interkommunal helårs skianlegg i Leirdalen, og har jobbet tett med idrettsrådene i Asker, Røyken, lokal idrettslag og sentrale myndigheter innen idretten i forprosjekteringen av planene.

Torsdag 23. mars behandlet formannskapet i Lier spørsmålet om å inngå en intensjonsavtale for skianlegget.

Et flertall i formannskapet gikk inn for følgende vedtak i saken:

Pkt. 1:

a: Lier kommune er positiv til etablering av helårs skianlegg primært som foreslått
b: med spesiell fokus på utfordring pkt. 4.8 i planstrategien for Lier 21.06.16.
c: det bes om at også andre arealer vurderes.

Pkt. 2: Stedsvalg og arealmessig avklaring skjer ifm rullering av kommuneplanen.»

Venstre-representant Tove Hofstad anket saken inn til kommunestyret.

Les referat fra formannskapmøtet her

Her finner du saksdokumentene til møtet