Det skjedde mye i Lier i 2015. Vi har laget en kortversjon av årsrapporten så du kan få med deg høydepunktene.

Alt vi gjør i Lier kommune bygger på samspillet mellom innbyggere, folkevalgte og medarbeidere. Folkevalgtes beslutninger, medarbeidernes kompetanse og innbyggernes aktive deltagelse i eget samfunn - også som skatteytere og betalere - skaper gode resultater.

Vi har laget et lite hefte for å gi deg et innblikk i kommuneøkonomien, peke på noen utfordringer og vise sammenhengen mellom den kommunale virksomheten og det innbyggerne bidrar med.

Vi håper du kan ha nytte av heftet, og at det gjør deg stolt av å høre hjemme nettopp i Lier.

Her finner du hele årsrapporten for Lier kommune.