Elevrådet ved Gullaug skole tok med representanter fra Lier kommune og Statens Vegvesen på skoleveien de syns er skummel. Resultat: Vegvesenet skal vurdere å sette opp autovern, og elevene skal hjelpe hverandre med å velge den tryggeste veien.

Elevrådet ved Gullaug skole har engasjert seg i å få en tryggere skolevei for sine medelever. I høst meldte de saken inn til De unges kommunestyre i Lier.

Torsdag 29. januar var representanter fra Lier kommune og Statens vegvesen invitert på befaring for å se og høre elevenes syn på skoleveien. Lier kommune har nylig lagt nye fartshumper langs veien ved Linnesstranda og har rustet opp broen over Lierelva, men særlig området ved nærbutikken og fra bussholdeplassen ved rv. 23 og bort til undergangen oppleves som utrygt.

- Her kjører bilene veldig nær gangveien, og de kjører fort. Mange syns det er skummelt, særlig når det er glatt og bilene kan skli av veien, forklarer elevrådsleder Emilie Aasland Moen (12).

På glattisen med lyttende voksne på slep, forklarte elevrådsrepresentantene Victor Udnæs (11) og Charlotte Alma Finsnes Henriksen (11) hva de mener skal til for at flere føler seg trygge på vei til skolen.

- Det hadde vært fint med et gjerde mot veien, mener de.

Klikk på bildene, så blir de større.

 Foto: Lier kommune

Skal vurdere tiltak

Tilbake på personalrommet på skolen, kommer sivilingeniør Svein Stigre i Statens vegvesen med følgende oppsummering til elevene:

- Vi skal se om vi kan sette opp autovern og skilt sånn at det føles tryggere for dere å gå til skolen, sier han, og blir fulgt opp av sin kollega Marthe Bøe:

- Så kan dere si til klassene deres at vi har sagt at det beste er at dere går der det er gangvei og undergang selv om det er litt lenger, sier Bøe til den nikkende forsamlingen. 

Oppretter gå-grupper

Rektor Kari-Ann Dahle er også opptatt av hva skolen, elever og foreldre kan gjøre for at skoleveien skal bli tryggere. Etter påske starter skolen blant annet opp gå-grupper etter suksess-modellen fra Oddevall skole.

- Vi har alle et ansvar for å gjøre skoleveien trygg, sier rektor, og forteller at det allerede er opprettet en gruppe med elever og foreldre som skal samarbeide med vegvesenet i arbeidet med ny rv. 23 Dagslett-Linnes.

Kommunalsjef Synnøve Tovsrud var også godt fornøyd med møtet.
- Det er viktig å lytte til de unge, og det er flott å se at de bruker De unges kommunestyre på denne måten, sier hun.