Som første kommune i landet tar Lier kommune i bruk nødnett i stor skala. Det skal gi bedre sikkerhet for både liungene og medarbeiderne i helsesektoren.

Til nå har blålysetatene tatt i bruk det nye nødnettet. Nå kommer kommunene etter – og Lier kommune er første kommune i Norge til å ta nettverket i bruk i stor skala.

1.desember 2014 tok Gunn Ek Andreassen og Arnhild Oma i hjemmetjenesten i Lier de første samtalene over det nye nettverket.

- Så langt har alt fungert som det skal, sier Ek Andreassen.

Dekning der mobilen svikter

Det er flere grunner til at Lier kommune har tatt initiativ til dette prosjektet.

- Det vil bedre sikkerhet for både liungene og våre ansatte. Med nødnett har vi dekning der mobiltelefonen ikke virker, sier kommuneoverlege Kristian Sandbukt.

I Lier er det som kjent flere områder uten mobildekning, da er det både god trygghet og et godt verktøy å kunne snakke sammen over nødnettet.

- Vi har testet nødnettet i områdene vi vet vi ikke har mobildekning, og alt virker som det skal, utfyller Arnhild Oma, hjemmetjenesten i Lier kommune og nyutdannet nødnett-instruktør. 

Nødnett gir også mulighet til å gi korte beskjeder til mange ansatte på en gang.

- Det kan være tidsbesparende, når f.eks. hjemmetjenesten kan gi en beskjed over nødnett til 20 ansatte samtidig, i stedet for å ringe til hver enklet medarbeider, fortsetter kommunelege Sandbukt.

Bedre beredskap

Totalt 70 nødnettradioer er nå i bruk rundt om i Lier kommune. Foreløpig skal radioene brukes av hjemmetjenesten, psykisk helse, ruskonsulenter og flykningkonsulenter i nav og kriseledelsen i kommunen, men blant annet barnevernet har også ønske om å koble seg på.

Nødnettet er kryptert, slik at sensitiv pasientinformasjon ikke kommer på avveier.

Nødnett er også en styrke i beredskapssammenheng. Nettverket fungerer selv om resten av telenettet er nede.

- På den måten kan kriseledelsen kommunisere sammen, og også enklere ha direkte kontakt med nødetatene, sier kommunalsjef for helse, Bente Gravdal.

Fornøyde: F.v. Bente Gravdal (kommunalsjef), Arnhild Oma, Trine-Lise Gurandsrud og Gunn Ek Andreassen i hjemmetjenesten i Lier tror nødnett vil gi en bedre og tryggere arbeidshverdag.