Med nettsiden Ung i Lier håper vi at det blir enklere for ungdom å ta kontakt med kommunen for å få hjelp.

Mange ungdom får ikke hjelp som hjelper selv om det finnes helsehjelp for de plagene og symptomene de sliter med. De venter for lenge på hjelp, og det offentlige hjelpeapparatet er bygd opp sånn at det er vanskelig med tverrfaglig samarbeid.

- Dette gjør Lier kommune noe med nå – blant annet ved å lage en egen nettside, styrke samarbeidet mellom skole, kultur og fritid og hjelpeapparatet, etablere helseteam, forteller prosjektleder Kristin Karlbom Sveaas i Lier kommune.

Nettsiden Ung i Lier

Nettsiden er for deg som er ung i Lier. Vi er opptatt av hva som er viktig for deg. At du har noe å gjøre som du liker og føler at du får til. Kanskje siden kan gi deg informasjon du trenger og nyttige kontakter. Og selvfølgelig er også foreldre og foresatte, familie, medarbeidere på skoler og andre som har kontakt med ungdom velkomne til å bruke nettsiden.

Lier kommune øker den helsefremmende innsatsen for ungdom, samt legger til rette for tverrfaglig lavterskeltilbud for ungdom er lett tilgjengelig.