Da årsregnskapet 2015 ble avlagt i går var det med et bedre resultat enn forventet.

Med et netto driftsresultat på 30 millioner kroner – 10  millioner kroner mer enn budsjettert - er det grunn til å si seg fornøyd.

Riktignok bekrefter de foreløpige regnskapstallene behovet for en nøktern linje i kommunen også i tiden som kommer.  Det er først og fremst merinntekter som bidrar til at viktige tjenester har blitt tildelt mer ressurser enn opprinnelig budsjettert gjennom året.  Sammen med lavere utgifter enn beregnet på enkelte  områder har Lier kommune kommet økonomisk sett godt og vel i havn i 2015.