Starter konkurranse for å få flest mulig ansatte til å velge andre jobbtransport-alternativer enn bil.

ASKO Drammen og Lier kommune inngår nå et samarbeid for å bidra til en reduksjon av klimagassutslipp fra jobbreiser.

Hovedformålet med samarbeidet mellom ASKO Drammen (som holder til i Lier) og Lier kommune/Buskerudbyen er å tilrettelegge for miljøvennlig transport og få flere til å la bilen stå hjemme når de reiser på jobb.

Signerte avtale

Avtalen om samarbeidet ble underskrevet under et kickoff-arrangement hos ASKO Drammen fredag 27. mai. Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal skrev under på vegne av kommunen, mens styreleder i ASKO, Torbjørn Johannson skrev under for bedriften.

For ASKO er denne samarbeidsavtalen viktig.

- Vi tar skrittet videre for å nå målet vårt om å være en klimanøytal bedrift. Med transportkampanjen «Reis smart ASKO» ønsker vi å gjøre det spennende og hyggelig for de ansatte å la bilen stå litt oftere, forteller direktør Knut-Andreas Kran i ASKO Drammen.

Kutte 20 prosent

Konkurransen blant de 150 ansatte starter mandag 30. mai. Målet er å redusere klimagassutslipp knyttet til korte jobbreiser og arbeidsreiser med 20 prosent. Klarer de ansatte å kutte bil én dag i uken, så klarer de målet.

Dermed gjelder det å få med flest mulig på kampanjen der målet er å øke antallet jobbreiser som foretas med sykkel, til fots og kollektivt.

Har kjøpt inn 10 elsykler

Et av tiltakene for å gjøre det mer attraktivt å kutte ut bilen, er innkjøp av elsykler. ASKO Drammen har kjøpt inn 10 elsykler som de ansatte kan låne en uke hver for å teste dem ut. I tillegg har bedriften en tilskuddordning som gjør at de ansatte kan få flere tusen kroner i støtte hvis de velger å kjøpe enten en elsykkel eller en tradisjonell sykkel.

De som er med i konkurransen, er med i trekningen av fine premier underveis. I oktober kårer ASKO en vinner som får en elsykkel til oden og eie.

Alle monner drar

Styreleder Torbjørn Johannson i ASKO mener det er viktig at bedriften både tenker på større og mindre miljøtiltak.

- ASKO tenker mye på miljøer. Det er viktig å huske på at alle tiltak monner. Her går vi i gang med en spennende konkurranse der vi både hjelper miljøet, og samtidig får sunnere og sprekere ansatte, sa styrelederen til de ansatte under kickoff-arrangementet.

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er superimponert over alt ASKO lokalt gjør for miljøet.

- I Grønne Lier ønsker vi å ha fokus på alt som har med miljøet å gjøre. ASKO er tidlig ute. Her har de ansatte mulighet til å gå frem som gode forbilder, sa ordføreren før hun signerte samarbeidsavtalen sammen med Torbjørn Johannson.

Håper på flere Lier-bedrifter

Miljørådgiver Ingebjørg Tofte i Lier kommune håper ASKO sitt prosjekt viser vei for flere.
- Vi ser gjerne at flere bedrifter i Lier kaster seg på og gjennomfører lignende prosjekter, sier Tofte.

Fakta om Reis Smart

Reis Smart er et tiltak i regi av Buskerudbysamarbeidet i samarbeid med næringslivet, for økt satsing på kollektive og miljøvennlige transportformer for å minske bilbruk ved jobbreiser i de fem kommunene i Buskerudbyen (Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg).

Samarbeidet med Asko er det andre prosjektet i Reis Smart. Det første var i teknologiparken på Kongsberg. 

Følg Lier kommune på Facebook