Torsdag 23.april er det åpent møte om fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya.

Møtet arrangeres etter initiativ fra Lierstranda vel og Lier kommune. 

Lier kommune vil orientere om strategisk plattform med masterplan for utvikling av Lierstranda og Brakerøya

Masterplanen ble vedtatt og godkjent i Drammen bystyre 17. februar og i Lier kommunestyre 3.mars.

Representant fra Drammen kommune vil også være til stede.

Sted: Folkets hus, Lierstranda 100
Tid: 23. april kl18.00-20.00.

Velkommen!