Lier kommune inviterer til åpent møte om forslaget om asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere på nåværende Frogner sykehjem.

Tid: Mandag 18.april kl.18.30-20.00

Sted: Gymsalen, Egge skole

Her finnner du sakspapirene til den politiske saken

Program for møtet:

• Flyktningkrisen og bakgrunn for Lier kommunes engasjement – v/rådmann Hans-Petter Christensen

• Orientering om planene for asylmottaket på Frogner – v/ Marc Berendt i Flyktningetjenesten

• Hvem er beboerne og erfaringer fra Regnbuen bofellesskapet for enslige, mindreårige flyktninger - v/ Even Røren og Ellen Hassel i barnevernet

• Spørsmål og innspill

Velkommen!