Rådmannen i Lier foreslår å se på flere alternativer for kommunereform. Han ønsker også liungenes syn som endel av utredningene.

Torsdag 27. november skal formannskapet i Lier behandle en sak om grunnlag for og prosess knytttet til kommunereformen.

Rådmann Hans-Petter Christensen foreslår i sin innstilling at utredningsarbeidet deles inn i faser, med et forstudiet der flere alternativer er med.

Christensen foreslår at Lier kommune velger innledningsvis å utrede følgende alternativer for fremtidig kommuneinndeling. Rådmannen ønsker også en vurdering av Lier som fortsatt
selvstendig kommune («0-alternativet»):

1.1 Alternativ Vest (Med Drammen og andre)
1.2 Alternativ Øst (Med Asker og andre)
1.3 Alternativ storkommune (kommuner vest for Oslo)
1.4 Alternativ Røyken og Hurum (utredes av Region Vestviken)

Som en del av utredningen foreslår også rådmannen å tidlig gjennomføre en representativ undersøkelse blant innbyggerne i Lier. Han foreslår også å kartlegge synspunkter
i kommunens egen organisasjon som et ledd i utvikling av kunnskapsgrunnlaget og medarbeidernes
medvirkning.