I år er det 300 år siden Gjellebekk skanse på Tranby bidro til å stoppe den svenske kong Karl den 12. fra å erobre Norge. Jubileet markeres søndag 29. mai med taler, tablåer, soldater og musikk som skaper den rette atmosfæren.

Lier kommune marker jubileet på Gjellebekk skanse i et tett samarbeid med Lier Rotary Klubb, Lier Historielag, Fredriksten Artellerie Compagnie, teatergruppa «Blott til lyst» og Buskerud fylkeskommune.

Skape den rette atmosfæren

Her vil historien bli formidlet og illustrert på ulike måter gjennom taler, tablåer, med soldater og musikk som skaper den rette atmosfæren. Cirka 30-40 svenske og norske soldater vil vise hvordan krigføring gikk for seg på denne tiden – altså for cirka 300 år siden.

Det vil bli skutt med kanoner og gevær. De sivile og markententeriet (forsyningstjenesten) vil være tett på soldatene og bidra med forpleining, sårforbinding og matservering.

Smake på soldatsuppe?

Nå kruttrøyken har lagt seg, så inviteres publikum inn i leiren for å se, spørre og kanskje smake på soldatsuppen?

Publikum oppfordres til å la hunder være hjemme – det blir høye lyder og en del smell og kruttrøyk.


Kort historikk

I år er det 300 år siden Gjellebekk skanse på Tranby i Lier kommune bidro til å stoppe den svenske kong Karl den 12. fra å erobre Norge. Det er dette som blir kalt «Den store nordiske krig» (1700-1720). 

De norske hovedstyrkene lå i mars 1716 ved Gjellebekk skanser under general von Lützows ledelse og hans defensive forsvarsstrategi overfor en langt sterkere svensk militærstyrke.

Arbeidere fra Bragernes, Strømsø og Lier hadde snauhogd skogen rundt skansene. Mange soldater ble også beordret med i arbeidet og lange palisader ble bygget.

En spennende historie utspilte seg her, med to forsøk på angrep fra svenskenes side. Men svenskene lykkes ikke, og historikere er enige om at Gjellebekk skanse derved ble avgjørende for å stoppe Karl den 12. sine ambisjoner om å legge nytt land under seg.

Hendelsene ved Gjellebekk skanse er både lokal, regional, nasjonal og nordisk viktig historie og trefningene her kom til å få en avgjørende betydning for utfallet av den store nordiske krig.

Program:

Konferansier: kulturrådgiver Gunn Kjæraas

1250-1300 Hans Majestet Kongens Gardes (HMKG) Veterankorps (liten gruppe) – spiller
historiske marsjer

1300-1320 Velkommen ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal
Tale ved president i Lier Rotary Klubb Trond Are Johnsen

1320-1335 HMKG – Veterankorps spiller

1335-1445 Tablåer: Forsyningstjenesten / Skiløperen / Militærhistorie / Palisadebyggere
Fortellerstemmer: Helge Warberg (militærhistorisk forening)
Thor Sørlie og John Willy Jacobsen «Sånn skjedde det og sånn kunne det ha
skjedd»

1445-1500 HMKG Veterankorps spiller

1500-1600 «Når kruttrøyken har lagt seg» …. Inviteres publikum inn til soldatleiren, de
sivile og markententeriet (forpleiningstjenesten)

OBS! Publikumsområdet er markert med tau. Smaksprøver: Varm soldatsuppe og flatbrød.
Parkering på Tranby idrettspark og på Aker Solution, følg merking langs Joseph Kellersvei.