Aktuelt

 • Satte energi og klima på dagsorden

  Ny energi- og klimaplan for Lier kommune skal behandles politisk de neste ukene. Planen var tema på et åpent møte på Haugestad onsdag 15. februar.

  Les mer

 • Bedre årsresultat enn forventet

  Årsregnskapet for 2016 viser et bedre resultat enn forventet for Lier kommune. De foreløpige tallene viser et overskudd på 28,3 millioner kroner.

  Les mer

 • Sakspapirer til februarmøtene er klare

  Sakspapirene til de politiske utvalgsmøtene i februar er klare. I formannskapet vil rådmannen gi en orientering om rutiner for byggesaker i Lier kommune.

  Les mer

 • Nå kan du foreslå kandidater til byggeskikkprisen

  Lier kommunes pris for god byggeskikk skal deles ut under Lierdagene i juni. Nå kan du foreslå kandidater.

  Les mer

 • Systemrevisjon ved Liertun

  Fylkesmannen i Buskerud fant ett avvik under en systemrevisjon av rutinene for hvordan brukere ved Liertun følges opp for å sikre tilstrekkelig ernæring.

  Les mer

 • Inviterer til åpent møte om energi- og klimaplanen i Lier

  Lier kommune har lagt frem et forslag til en lokal energi- og klimaplan. 15. februar kan du møte opp på energi- og klimaseminar for å høre om planen – og gi innspill.

  Les mer

 • Avviste sykehus-klage

  Fylkesmannen har avvist en klage og dermed stadfestet reguleringsplanen for det nye sykehuset på Brakerøya.

  Les mer

 • Se opptak fra kommunestyret

  Nå kan du se opptak fra kommunestyremøtet 7. februar.

  Les mer

 • Feiret 100-åring

  Stor bursdagsfeiring på Nøstehagen.

  Les mer

 • Tranby legesenter flytter

  Tranby legesenter flytter inn i nye lokaler mandag 6. februar

  Les mer

 • Bruker Frogner sykehjem til politiøvelse

  Politiet i Sør-øst politidistrikt skal bruke nedlagte Frogner sykehjem til øvelser i februar og mars.

  Les mer

 • Tapper ned Klopptjern

  Vær obs: Nedtappingen kan medføre at isen langs kantene på magasinet blir oppsprukket og svekket.

  Les mer

 • Nettmøte om Lierskolen

  Hva mener du er viktige satsingsområder for Lierskolen de neste årene? Hva bør prioriteres? Torsdag 2. februar klokken 14.00 inviterer ordfører Gunn Cecilie Ringdal til nettmøte – og temaet er Lierskolen.

  Les mer

 • Tannklinikker slår seg sammen

  Lierbyen tannklinikk og Tranby tannklinikk blir slått sammen til en tannklinikk fra februar av.

  Les mer

 • Styremøte i Lier Eiendomsselskap

  Det er styremøte i Lier Eiendomsselskap KF mandag 6. februar.

  Les mer

 • Inspirasjonsprisen 2016

  Lars Kyllingstad får Lier kommunes inspirasjonspris for 2016.

  Les mer

 • Jakter nye Drømmestipend-kandidater i Lier

  Drømmestipendet avgjorde studievalget for Jon Martin Høie fra Lier (19). Nå er jakten på nye kandidater i gang.

  Les mer

 • Tour of Norway til Lier

  Sykkelproffene i sykkelrittet Tour of Norway legger ruten innom Lier på 17. mai.

  Les mer

 • Viste frem mulighetene under yrkesmessa i Lier

  Yrkesmessa på Høvik skole i Lier ble stor suksess.

  Les mer

 • Infomøte om Sylling transformatorstasjon

  NVE inviterer til et offentlig informasjonsmøte om Sylling transformatorstasjon 2. februar klokken 18.00.

  Les mer

 • Ser etter nye drivere av Haugestad

  Lyser ut anbudskonkurranse om drift av Haugestad.

  Les mer

 • Stenger Strømsåstunnelen i fire uker

  Statens vegvesen varsler lange bilkøer i Drammen-området i ukesvis.

  Les mer

 • Sikke Næsheim ansatt som ny kommunalsjef i Lier

  Sikke Næsheim (53) har takket ja til stillingen som kommunalsjef for konserntjenester og styring.

  Les mer

 • Saker til politisk behandling

  Sakene til den politiske møterunde i uke 4 er publisert på kommunens nettsider.

  Les mer

 • Kickoff for prosjekt om pasient- og brukersikker kommune

  Lier er en av fem kommuner i Norge som er valgt ut til å være først ut med prosjektet «pasient- og brukersikker kommune». Denne uken var det kickoff for prosjektet på Fosshagen.

  Les mer

 • Du kan komme med innspill til planprogram

  Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen i Lier skal rulleres. Nå er planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen lagt ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Stenger vannet i Årkvislaveien

  Viva IKS skal bytte brannventiler og må derfor stenge vannet i Årkvislaveien onsdag 11. januar fra klokken 21.00.

  Les mer

 • Vegvesenet stopper planene om Lierdiagonalen

  Statens vegvesen har besluttet å stoppe planene om den såkalte Lier-diagonalen.

  Les mer

 • Viva IKS innfører felles vakttelefon

  Fra og med torsdag 5. januar innfører Viva IKS en ny vaktordning med hovedhensikt å bedre tilgjengeligheten for innbyggerne i de tre eierkommunene.

  Les mer

 • Håper å åpne fv. 285 i løpet av første kvartal

  Arbeidet med å bygge opp igjen fv. 285 ved Bringebærkastet ligger litt etter skjema.

  Les mer

 • Stabilt lav ledighet i Lier

  I Lier var det registrert 249 helt ledige personer, en nedgang på sju prosent sammenlignet med desember i fjor.

  Les mer

 • Utslipp av fortynnet klorvann i Holsfjorden

  Glitrevannverket har ved et uhell sluppet ut fortynnet klorholdig vann fra anlegget ved Svangstrand ved Holsfjorden. Utslippet påvirker ikke drikkevannskvaliteten.

  Les mer

 • Vedtok Lier-budsjettet

  På selveste Luciadagen vedtok kommunestyret handlingsprogrammet for 2017-2020.

  Les mer

 • Ungdomshjelpa har kommet godt i gang

  Det tverrfaglige prosjektet Ungdomshjelpa har vært i gang siden oktober, og har allerede saker som viser at det er behov for tilbudet.

  Les mer

 • Vil beholde Lier lensmannskontor

  Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at politimester Christine Fossen beholder Lier lensmannskontor i sin anbefaling for ny tjenestestruktur for Sør-Øst politidistrikt.

  Les mer

 • Bruk av informasjonskapsler

  Lier kommune bruker såkalte cookies, eller informasjonskapsler, for å ha oversikt over trafikktall på våre nettsider.

  Les mer

 • Nattarbeider og nytt kjøremønster på Gilhus

  Natt til torsdag 8. desember legges trafikken om på Gilhus.

  Les mer

 • Fortsatt lav arbeidsledighet i Lier

  Kraftig nedgang i arbeidsledigheten i Lier sammenlignet med november 2015.

  Les mer

 • Lesing og regning på landsgjennomsnittet

  Nå er resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn klare.

  Les mer

 • Nytt kjøremønster på Gullaug

  Vær oppmerksom: Natt til 1. desember legger Statens vegvesen om trafikken på Gullaug.

  Les mer

 • Trenger flere besøkshjem

  Har du og din familie lyst til å bli besøkshjem for enslige mindreårige flyktninger?

  Les mer

 • Ordførerens informasjonskvarter

  Orienterte kommunestyret om aktiviteten de seneste ukene.

  Les mer

 • Aktivitet og sunne matvaner i fokus hos de yngste folkevalgte

  De unges kommunestyre fordelte 110.000 kroner under høstmøtet på Haugestad.

  Les mer

 • Se kommunestyremøtet i opptak

  Lier kommunestyre hadde møte tirsdag 22. november. Nå kan du se hele møtet i opptak på web-tv.

  Les mer

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

  Les mer

 • Trenger din hjelp til å gjøre «aktive Lier» bedre

  Ordføreren inviterer til nettmøte på Facebook tirsdag 22. november.

  Les mer

 • Ønsker innspill til handlingsprogrammet

  Hva er viktig i Lier de neste årene? Nå kan du komme med innspill til forslaget til handlingsprogrammet 2017-2020.

  Les mer

 • Gode resultater i nasjonale prøver

  Lier-elevene gjør det igjen godt på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

  Les mer

 • Kulturpris til korps-ildsjeler

  Kulturprisen 2016 ble delt mellom to ildsjeler som brenner for korps i Lier.

  Les mer

 • Søknad om ny utslippstillatelse fra Sylling renseanlegg

  Lier kommune ved Viva IKS søker om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse etter forurensningsloven.

  Les mer

 • En skoledag i vennskapets tegn

  Både BlimE-dans og vennskapsaktiviterer på Egge skole.

  Les mer

 • Spyling av vannledninger i Lierskogen-området

  Viva IKS skal gjennomføre spyling av vannledningnettet i Lierskogen-området 15. og 16. november.

  Les mer

 • Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

  Mandag 14.november er det styremøte i Lier eiendomsselskap KF.

  Les mer

 • Inviterer til temamøter om morgensdagens idrett- og friluftsanlegg

  Kultur og fritid i Lier kommune inviterer organisasjoner, lag og foreninger til to temamøter i november.

  Les mer

 • Nærpolitireformen i Lier

  Rådmannen mener forslaget om avvikling av Lier lensmannskontor er utfordrende med tanke på befolkningsveksten som vil komme i Fjordbyen og med utbyggingen på Gullaug.

  Les mer

 • Planprogram for Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen

  Rådmannen forslår at utkast til planprogram for kommunedelplan Rv 23 Linnes – E18 – Lianåsen legges ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Film om Sunne og aktive liunger

  Nå kan du se filmen som er laget om prosjektet Sunne og aktive liunger.

  Les mer

 • Forslag til handlingsprogram lagt frem

  Lavterskeltilbud, næring- og samfunnsutvikling og bygg og utenomhusanlegg er hovedsatsingene i rådmannens beslutningsgrunnlag og handlingsprogrammet for 2017-2020.

  Les mer

 • Markerte FN-dagen

  Mange skoler markerte FN-dagen 24. oktober. Blant dem var Heia og Høvik skoler. Se bilder fra arrangementene.

  Les mer

 • Innovasjonsdirektør ga ros til Lier-bedrifter

  Deltagerne på frokostmøtet ga gode tilbakemeldinger på forslaget til strategisk næringsplan.

  Les mer

 • Tilbyr gratis HPV-vaksine

  Fra november av gis det tilbud om gratis HPV-vaksine i Lier til kvinner født 1991 og senere.

  Les mer

 • Dobbelt statsrådbesøk på Fosshagen

  Helseminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Fosshagen ressurssenter fredag 21. oktober.

  Les mer

 • Lyser ut to kommunalsjef-stillinger

  Etter endringer i rådmannens ledergruppe skal det om kort tid lyses ut to stillinger som kommunalsjefer i Lier kommune.

  Les mer

 • Nyhetsbrev for næringslivet

  Lier kommune gir ut et eget nyhetsbrev som er myntet på næringslivet i Lier.

  Les mer

 • Lager møteplass for pårørende og fagpersoner

  Drammen distrikspsykiatriske senter inviterer pårørende og fagpersoner til møteplass-samlinger.

  Les mer

 • Fjerner høyspentlinjer ved Linnes

  Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å fjerne høyspentlinjer ved Linnes.

  Les mer

 • Se videoopptak fra kommunestyremøtet

  Tirsdag 11. oktober var det kommunestyremøte i Lier. Nå kan du se hele møtet i opptak.

  Les mer

 • Gode Lier-nyheter i forslaget til statsbudsjett

  Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at det nye sykehuset på Brakerøya er omtalt i forslaget til statsbudsjett 2017.

  Les mer

 • Betydninger av forslaget til statsbudsjett

  Rv. 23 og nytt sykehus på Brakerøya er blant de viktigste sakene for Lier kommune som nevnes i forslaget til statsbudsjett.

  Les mer

 • Fylkesmannen anbefaler ny storkommune

  Fylkesmannen i Buskerud har lagt frem sin tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Buskerud, og anbefaler at det etableres en ny storkommune med Lier, Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

  Les mer

 • Saker til politisk behandling

  Sakene til de politiske møtene i uke 39 er nå klare.

  Les mer

 • Gjennomkjøring forbudt på Linnesstranda

  Mandag 26. september innfører Statens vegvesen gjennomkjøring forbudt på strekningen fra Linnesstranda 38 til krysset med Røykenveien.

  Les mer

 • Hver fjerde innbygger vet ikke hva som skal i do

  I Lier er vi dårligst på å kaste håravfall, matrester og snus i do.

  Les mer

 • Nettoverføring av kommunestyremøter

  Kommunestyret i Lier vedtok 6.september at møtene skal overføres direkte på nett - med en forsinkelse i sendingen.

  Les mer

 • Stenger vannet i Fagerliåsen

  På grunn av arbeid med vann-nettet, må vannet stenges i Fagerliåsen 8.september kl09-1500.

  Les mer

 • Friluftsskole i høstferien

  Det blir friluftsskole i Lier i høstferien - nærmere bestemt 3. - 6. oktober.

  Les mer

 • Gjentar suksessen med beltehelter

  I høst gjennomføres en stor beltekampanje på skolebusser i hele Buskerud.

  Les mer

 • Gi innspill til trafikksikkerhetsarbeidet

  Har du meninger og innspill til trafikksikkerhetsarbeidet? Nå har du muligheten til å si fra - og alle innspill blir vurdert.

  Les mer

 • Setter opp sju infotavler i Finnemarka

  Fire av dem står i Lier kommune.

  Les mer

 • Kemneren inn i nye lokaler

  Fra 1. september flytter Lier kemnerkontor inn i nye lokaler på rådhuset.

  Les mer

 • Sikrer fjellet etter ras ved Ringeriksveien

  Statens vegvesen (SVV) jobber med å sikre fjellet etter raset ved Bringebærskaret ved Ringeriksveien. SVV kan ikke si når veien i stand igjen.

  Les mer

 • Støtte til arbeid innenfor området psykiatri/rus

  Organisasjoner, foreninger og lag som driver med arbeid innenfor psykatri/rus kan søke støtte hos Lier kommune.

  Les mer

 • Ønsket nye lærlinger velkommen

  Mandag 22. august var første dag i et årelangt løp for 12 nye lærlinger i Lier kommune.

  Les mer

 • Velkommen ut i Grønne Lier!

  Det er lite som slår en kaffepause på en trestubbe i skogen. Det er da jeg virkelig kjenner på lykkefølelsen. Og jeg er nok ikke alene.

  Les mer

 • Informasjon til beboere ved Sylling renseanlegg

  Prøvene som Viva IKS har tatt i og rundt Sylling renseanlegg i sommer har vært bra.

  Les mer

 • Ordførere bekymret for økt trafikk

  31. august er det slutt på bompenger på rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Ordførerne frykter økt trafikk på lokale veger som følge av gratis passering.

  Les mer

 • Her er sommerens fotovinnere

  Over 300 bidrag til sommerens fotokonkurransen. Her er de fire vinnerne.

  Les mer

 • Nå starter anleggsarbeidene langs riksvei 23

  I slutten av august blir det anleggsaktivitet på riksveg 23 ved Gilhus, Gullaug og Daueruddalen.

  Les mer

 • Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

  22.august er det styremøte i Lier eiendomsselskap KF.

  Les mer

 • Møt ordføreren på sykkel

  Tirsdag 13. september kan du møte ordfører Gunn Cecilie Ringdal på sykkel. Denne gangen utenfor Liertoppen.

  Les mer

 • Nå kan du søke om stipend

  Haugestadstipendet 2016 er på 40.000 kroner.

  Les mer

 • Vestsideveien er åpen for trafikk igjen

  Etter å ha vært stengt deler av sommeren, er Vestsideveien nå åpnet for trafikk igjen.

  Les mer

 • Foreldre og kommunen deler på barnehageregningen

  Se oversikten over fordelingen mellom foreldrebetalingen og kommunens andel.

  Les mer

 • Stabil topplassering for Lier i kommune-NM

  Lier er rangert på 14. plass i landet i kommune-NM 2016, som er utarbeidet av NHO.

  Les mer

 • La ned blomster ved minnesteinen

  Fem år siden 22. juli-terroren rammet Norge.

  Les mer

 • Huseier-avgiftene i Lier er halvparten av landets dyreste

  Tall fra Norsk Familieøkonomi viser at huseier-avgiftene i Lier ligger på under halvparten av landets dyreste kommune.

  Les mer

 • Innbyggerne bidrar til gode tjenester

  Innbyggerne i Lier bidrar til gode tjenester i kommunen. Se oversikten!

  Les mer

 • Vann- og avløpstjenester betales av innbyggerne

  Kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene i Lier kommune dekkes av brukerne og kalles for selvkostprinsippet.

  Les mer

 • Går sammen og ny gang- og sykkelvei

  Ordførerne i Asker og Lier går sammen om å prioritere ny gang- og sykkelvei fra Lierskogen til Asker.

  Les mer

 • Ny demenskoordinator i Lier kommune

  Anja Hoff startet 1. juni i den nyopprettede stillingen som demenskoordinator i Lier kommune

  Les mer

Sist oppdatert: 10. januar 2017