Lier kommune har signert en ny samarbeidsavtale med Lier idrettsråd.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal og leder i Lier Idrettsråd, Narve Holmen, signerte den nye samarbeidsavtalen på ordførerens kontor torsdag 1. desember.

 
Gunn Cecilie Ringdal og Narve Holmen.

Den nye avtalen er en revidering av den gamle samarbeidsavtalen og fastsetter rammen for samarbeidet mellom kommunen og idretten, samtidig som den tydeliggjør ansvarsfordelingen  mellom Lier idrettsråd og Lier kommune.

- Vi ser på det som en felles utfordring å skape gode oppvekst- og levevilkår for innbyggerne i Lier. Denne avtalen er basert på felles verdier og mål. Et av de viktigste punktener for eksempel at ingen barn og unge skal utestenges fra idretten på grunn av dårlig familieøkonomi. Idrettsarenaer og tilbud skal kunne brukes av absolutt alle, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.